HOME BACKGROUND DONATIONS CONTACT HOW TO APPLY

  Education

ABOUT
BOARD OF TRUSTEES
ANBI
CRITERIA

SUPPORTED PROJECTS

naam ir H.G. Boumeester stichting 
doelstelling Het ondersteunen van mensen in Afrika en Azië die evident talent hebben, maar niet over de middelen beschikken om een opleiding te bekostigen die hen in staat stelt stelt dit talent te ontwikkelen. Zie hier de criteria die het bestuur hanteert bij de beoordeling van projectvoorstellen. 

fiscaalnummer RSIN 81.58.57.354 
inschrijfnummer KvK                        34.22.72.41 
contactgegevens De contactgegevens van de stichting vindt u hier

bestuur De namen en functies van de bestuursleden vindt u hier. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijke bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn. 

beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien nodig wordt administratieve ondersteuning extern ingehuurd. 

activiteitenverslag  PDF   Activiteitenverslag ir H.G. Boumeester stichting 2021
jaarrekeningPDF  ir H.G. Boumeester stichting jaarrekening 2021
beleidsplan PDF  ir H.G. Boumeester stichting gewijzigd meerjarig beleidsplan 2016-2020