HOME BACKGROUND DONATIONS CONTACT HOW TO APPLY

  Flora and Founa

ABOUT
BOARD OF TRUSTEES
ANBI
CRITERIA

SUPPORTED PROJECTS

 

naam  

            

Mr. H.G. Boumeester stichting 

doelstelling 

Het ondersteunen van initiatieven die zich richten op natuurbehoud en -beheer en lange termijn oplossingen voor milieuvraagstukken nastreven. Zie hier de criteria die het bestuur hanteert bij de beoordeling van projectvoorstellen. 


fiscaal nummer (RSIN) 

 


81.58.57.433 

 

inschrijfnummer KvK

34.22.72.46 


contactgegevens 

 


De contactgegevens van de stichting vindt u hier

 

bestuur 

 

De namen en functies van de bestuursleden vindt u hierDe stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijke bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

 

beloningsbeleid 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien nodig wordt administratieve ondersteuning extern ingehuurd. 

 

activiteitenverslag  

PDF  Mr. H.G. Boumeester stichting Activiteitenverslag 2021

jaarrekening 

PDF  Mr. H.G. Boumeester stichting jaarrekening 2022

beleidsplan 

PDF  Mr. H.G. Boumeester stichting gewijzigd meerjarig beleidsplan 2016-2020