HOME BACKGROUND DONATIONS CONTACT HOW TO APPLY

  Asian Cultures

ABOUT
BOARD OF TRUSTEES
ANBI
CRITERIA

SUPPORTED PROJECTS

 

naam

 

Lt. Generaal H.G. Boumeester stichting 

 

doelstelling 

 

Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de kennis over, en het behoud van Aziatische culturen. Zie hier de criteria die het bestuur hanteert bij de beoordeling van projectvoorstellen.  

fiscaal nummer (RSIN)   

 

81.58.57.366 

 

inschrijfnummer KvK

34.22.72.45 

contactgegevens 

 

De contactgegevens van de stichting vindt u hier.  

 

bestuur 

De namen en functies van de bestuursleden vindt u hier. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijke bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn. 

 

beloningsbeleid 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien nodig wordt administratieve ondersteuning extern ingehuurd.  

 

activiteitenverslag  

PDF Activiteitenverslag Lt. Generaal H.G. Boumeester stichting 2021

jaarrekening 

PDF Lt. Generaal H.G. Boumeester stichting jaarrekening 2021

beleidsplan     

PDF Lt. Generaal H.G. Boumeester stichting herzien meerjarig beleidsplan 2016-2020